מדיניות הפרטיות

1.       מדיניות הפרטיות של פספורטוגו

1.1.             חברת פספורטוגו וידיומית בע"מ (להלן: "פספורטוגו", "אנו" או "אנחנו") מחויבת להגן ולכבד את פרטיותך כמבקר, משתמש או מתקשר המוסר מידע לפספורטוגו (להלן: "משתמש" או "לקוח"). מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מפרטת על אודות נוהגי פספורטוגו ביחס לאיסוף, שימוש וגילוי של מידע אודותיך. על ידי שימוש באתר הנמצא בכתובת www.passportogo.co.il ("האתר") או בשירותים המסופקים על ידי פספורטוגו ("השירות"), הינך מסכים לנהלי המידע המתוארים במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עליך לחדול מכל שימוש באתר או בשירות. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש הזמין בכתובת – קישור.

1.2.             תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

1.3.             ככלל, לא חלה עליך חובה למסור מידע אישי אולם אי מסירתו עלולה למנוע מפספורטוגו לספק לך את השירות. במקרים שבהם האתר קובע במפורש כי נתונים מסוימים אינם חובה לשיתוף, משתמשים חופשיים לא להעביר מידע זה ללא השלכות על זמינות או על תפקוד השירות.

1.4.             פספורטוגו רשאית בכל עת לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. מדיניות הפרטיות העדכנית תתפרסם באופן גלוי באתר.

2.       סוגי המידע הנאסף

2.1.             פספורטוגו אוספת "מידע אישי" (לרבות "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981) וכן "מידע שאינו מזהה אישית" אודות משתמשים באתר ובשירות (יחד להלן: "מידע"). מידע אישי הינו מידע שניתן לעשות בו שימוש לצורכי זיהוי ויצירת קשר עמך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת דואר. מידע שאינו מזהה אישית הינו מידע שאינו מאפשר לנו לפנות אליך או לזהותך, וכולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר, כגון נתוני שימוש (usage data).

2.2.             מידע הנמסר מיוזמתך

מידע הנמסר לנו מיוזמתך במהלך שימושך באתר או בשירות נאסף על ידינו, לרבות:

2.2.1.        מידע אישי שתזין בעת השארת פרטים באתר לצורך יצירת קשר עמך, לרבות שמך המלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון;

2.2.2.        מידע הנמסר על ידך במסגרת תכתובת עמנו באמצעות דוא"ל, דואר, מסרון, וכן במסגרת שיחות עם שירות הלקוחות או באופן אחר;

2.2.3.        מידע אישי הנמסר על ידך לצורך קבלת השירות, לרבות פרטי תעודת זהות ודרכון, אילן יוחסין וקשרים משפחתיים.

2.2.4.        פרטי אמצעי תשלום הנמסרים על ידך לצורך תשלום עבור השירות, לרבות פרטי כרטיס האשראי.

2.3.             מידע הנאסף אגב שימושך באתר או בשירות

2.3.1.        נתוני שימוש: פספורטוגו אוספת באופן אוטומטי מידע שאינו מזהה אישית, אשר נוצר כתוצאה מהשימוש שלך באתר, לרבות כתובת ה-IP ממנה גלשת, סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית באתר, הדפים שצפית בהם ועוד.

2.3.2.        נתוני עסקאות: אנו אוספים מידע שנוצר במהלך שימושיך בשירות, לרבות רישומיים פנימיים בקשר עם בקשות המוגשות עבורך, מספרי מעקב וסטטוסים, אסמכתאות וחוות דעת.

2.3.3.        "עוגיות": פספורטוגו רשאית להשתמש בטכנולוגיית "עוגיות", בין היתר, במסגרת התפעול השוטף של האתר, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור), לצורך תיעוד פעולות משתמשים בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתר, למען אבטחת המידע באתר ולצורך אימות פרטים.

"עוגיות" הן למעשה כינוי לקובצי טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. קבצים אלה מכילים תיעוד של פעולות שונות שלך במסגרת הדפדפן או אמצעי הקצה בו אתה עושה שימוש, למשל, מידע אודות הדפים בהם צפית בזמן שהותך באתר, האתרים מהם הגעת לאתר, זמן שהותך באתר וכו'.

ייתכן שהדפדפן או מכשיר הקצה שלך כוללים הגדרות המאפשרות לבחור אם יוצבו קבצי עוגיות בדפדפן ו/או למחוק אותם. יכול להיות שבחומר העזרה של הדפדפןיעשה כן על ידי המשתמש. העוגיות. ת. יר המשתמש יהיה קיים גיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות של אותם גורמים. , מערכת ההפעלה או של מכשיר הקצה שלך יהיה קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. ייתכן שחלקים מסוימים של האתר לא יפעלו באופן תקין אם יעשה כן על ידך.

2.3.4.        נתוני גלישה באתר: פספורטוגו עושה שימוש ב-Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנטי של Google Inc. (להלן: "Google"). Google Analytics עושה שימוש בעוגיות באמצעותן אוספת ושומרת מידע לצורך ניתוח שימושך באתר והפקת דוחות אודות פעילות האתר. לפרטים נוספים אודות השימוש במידע ב-Google Analytics ראה מדיניות הפרטיות של Google:

https://www.google.com/policies/privacy

3.       השימוש שנעשה במידע

3.1.    פספורטוגו תהא רשאית להשתמש במידע אודותיך, בין היתר, למטרות הבאות:

3.1.1.       לצורך שיפור, פיתוח, שינוי ו/או תחזוקה של האתר, לרבות השירותים המוגשים באמצעותו ו/או המידע והתכנים המוצעים באתר;

3.1.2.       לצורך ניהול האתר, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים.

3.1.3.       לצורך מתן השירות וביצוע התחייבויות פספורטוגו על פי כל הסכם שנחתם בינך ובין פספורטוגו;

3.1.4.       לצורך גביית תשלום עבור השירות, לרבות באמצעות חברות כרטיסי אשראי וחברות סליקה.

3.1.5.       לצורכי תקשורת עם לקוחות ושירות לקוחות.

3.1.6.       לצורך הגשת תכנים שפספורטוגו מאמינה שיתכן שיעניינו את מי מלקוחותיה, לרבות על דרך של הגשת פרסומות או משלוח תכנים בדרך של דיוור ישיר) (ובכל מקרה, בכפוף לזכותך לסרב לקבלת הודעות שיווקיות, ראה סעיף ‏6.3);

3.1.7.       לצורך יצירת מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי, עיבודו, הצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים.

3.1.8.       לצורכי אבטחת מידע ומניעת הונאות.

3.1.9.       לצורך ציות לחובותיה החוקיות והמשפטיות של פספורטוגו.

3.1.10.    לצורכי הגנה על זכויות פספורטוגו.

4.       רשתות חברתיות

פספורטוגו מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף למדיניות הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על ידי צד שלישי.

5.       גילוי ומסירת מידע

5.1.    לא נמכור או נמסור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, אלא אם תאשר לנו לעשות זאת באופן מפורש במועד הגילוי או בנסיבות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2.    בנוסף לשימוש במידע שנאסף על ידינו למטרות המפורטות בסעיף ‏3 לעיל, אנו רשאים גם למסור מידע אודותיך, כמפורט להלן.

5.3.    נותני שירותים

אנו מוסרים מידע אישי לנותני שירותים (לרבות ספקי תוכנות מסחריות, ספקי שירותי דיוור ישיר ושירותי אחסון של האתר, חברות אנליטיקה, יועצים וחוקרים) המבצעים שירותים עבור פספורטוגו. נותני השירותים יעשו שימוש במידע האישי שלך אך ורק לצורך ביצוע שירותים ספציפיים עבור פספורטוגו ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

5.4.    ציות לחוקים, אכיפת החוק ובטיחות

אנו רשאים למסור מידע שאספנו אודותיך, אם נידרש לעשות זאת על פי חוק או אם נהיה סבורים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי סביר לגלותו לצורך ציות לחוק, לבקשות או להוראות של גוף שלטוני ו/או רשות שיפוטית, במסגרת כל הליך משפטי (בין אם גילוי כאמור נדרש על פי החוק החל ובין אם לאו) וכן לצורך מימוש זכויותיה של פספורטוגו. כמו כן, אנו רשאים לשמור על הזכות לגלות מידע שאספנו אודותיך לצד שלישי ככל שביצעת מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי (א) לפגוע בפספורטוגו ו/או בצד שלישי כאמור; או (ב) להיות בלתי חוקיים.

5.5.    אירועים עסקיים

אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, לכל חברת אם, חברת בת, מיזמים משותפים או חברות אחיות של  פספורטוגו ובמקרה כאמור נדרוש מגופים כאמור לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו. כמו כן, במידה שנעבור שינוי עסקי כגון מיזוג, רכישה על ידי חברה אחת או מכירה של כל או מרבית נכסי פספורטוגו, לרבות במקרה בלתי סביר של פשיטת רגל, ייתכן שהמידע האישי שלך ייכלל בנכסים המועברים. הנך מאשר כי העברות כאמור עשויות להתרחש וכי הינן מותרות על פי מדיניות פרטיות זו, וכי כל גוף הרוכש את פספורטוגו, מתמזג עמה או הרוכש את נכסיה רשאי להמשיך לעבד את המידע האישי שלך, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

5.6.    מידע אנונימי

אין באמור כדי למנוע מפספורטוגו להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

6.       אבטחה ושמירת מידע

6.1.    פספורטוגו תנקוט בפעולות הולמות על מנת להבטיח כי המידע האישי שלך יטופל באופן מאובטח ועל פי חוקי הפרטיות החלים ומדיניות פרטיות זו. פעולות אלו עשויות לכלול חתימה על הסכמי העברת מידע או הבטחת ציות למנגנונים או נהלים להעברת מידע על ידי פספורטוגו או צדדים שלישיים;  הגבלת הגישה למידע האישי שלך לגורמים הזקוקים לגישה כאמור אך ורק לצורך ביצוע שירותים ספציפיים עבור פספורטוגו ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו. פספורטוגו תפעל בהתאם לדין החל במקרה של פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך.

6.2.    פספורטוגו לא תישא בכל אחריות בנוגע לעובדים או צדדים שלישיים שפעלו שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל, או בנוגע לעובדים או צדדים שלישיים הרשאים לקבל מאיתנו מידע אישי והפועלים באופן המנוגד להסכמים שנחתמו עמם.

6.3.    על אף המאמצים הסבירים שנוקטת לאבטחת המידע האישי שלך, אין באפשרותה של פספורטוגו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פספורטוגו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פספורטוגו.

6.4.    המידע האישי שלך יישמר על ידינו אך ורק למשך הזמן הנחוץ לקיום המטרות לשמן נאסף ולצורך ציות לדין החל. לפיכך, ככלל, נשמור את המידע כל עוד יש צורך בכך לצורך מתן השירות, למעט מקום בו קיים צורך חוקי לשמרו לפרק זמן ארוך יותר, בכפוף לתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

7.       זכויותיך

7.1.    זכות עיון: הינך זכאי לעיין במידע האישי שנאסף ומוחזק על-ידי פספורטוגו בהתאם להסכם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

7.2.    זכות תיקון: אם יתברר לך כי המידע האישי שפספורטוגו מחזיקה עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו.

7.3.    זכות להתנגד או לחזור מהסכמה: בנסיבות מסוימות עשויה לעמוד לך זכות להתנגד לעיבוד המידע האישי על בסיס טעמים מוצדקים, הנוגעים למצבך הייחודי ועל פי הדין החל. לדוגמה, עשויה לעמוד לך זכות לבקש מפספורטוגו לא לעבד את המידע האישי שלך לצרכים שיווקיים. במקרה כאמור, תוכל לשלוט בהעדפות השיווק הראשוניות שלך, באמצעות סימון התיבה הרלוונטית הנמצאת בטופס באמצעותו נאסף המידע אודותיך. לאחר מכן, תוכל לפעול בהתאם לקישורי היציאה מהשירות או להוראות ההסרה, שיישלחו בדוא"ל או במסרונים.

7.4.    בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקש ממך, על מנת שניתן יהיה לזהות אותך כיאות. אם רצונך בזה, ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: IT@passportogo.co.il ונחזור אליך.

8.       שמירת זכויות

 

פספורטוגו שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימושים בנתונים, פרטים ו/או מידע שאין לגביהם מגבלה בדין, לפי מדיניות פרטיות זו ואף מעבר לכך, אלא אם הדבר אסור לפי דין, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פספורטוגו בעניין זה.

 בתוקף מתאריך [1.6.2019]