star-icon2

כמה עולה להוציא דרכון רומני?

המחיר הוא דינמי ותלוי במספר המבקשים. הוא כולל עלויות של בדיקת זכאות, שילוח מקומי ובינלאומי, תרגום מסמכים, תשלום אגרות, העסקת עורכי דין ונוטריון, איתור מסמכים מקוריים מזכים ברומניה וטיפול בבקשה מול הרשויות ברומניה, עד לקבלת תעודת הלידה. בפספורטוגו, קיימים מסלולי תשלום שונים בפריסה של עד 60 תשלומים, לצד האפשרות לשלם בפעימות לפי קצב התקדמות ההליך. בנוסף, במידה ולא ימצאו מסמכים מזכים ברומניה, יתבצע החזר כספי מלא.

כמה זמן לוקח להוציא דרכון רומני?

תהליך מימוש הזכאות לאזרחות רומנית מורכב ממספר שלבים: בדיקת זכאות ראשונית, איסוף מסמכים מהלקוח, איתור מסמכים מזכים ברומניה, הגשת התיק לקונסוליה הרומנית, קבלת אישור תעודת לידה רומנית, איתה מנפיקים תעודת זהות ודרכון רומנים. אורך התהליך עד לקבלת תעודת הלידה הינו בין שנתיים לשלוש שנים, בהתאם לתהליך אותו יעבור הלקוח ובהתאם לשיתוף הפעולה שלו.

איך מוציאים דרכון רומני?

בכדי להוציא אזרחות רומנית ודרכון אירופאי, אנו מאתרים עבור המבקשים את תעודת הלידה הרומנית או את אישור החיים הרומני של המזכה - ומתאימים להם את מסלול האזרחות הרלוונטי. בחוק האזרחות הרומני קיימים מספר מסלולים שונים: 1. במידה והאזרחות "אבדה": התיק יוגש לקונסוליה. במידה והבקשה אושרה, יתקיים טקס שבועה. לאחר מכן תתקבל תעודת אזרחות רומנית, ואנו נעבוד על הנפקת תעודות מעמד אישי (ת.לידה רומנית, ת.נישואין רומנית וקוד אישי). לאחר הנפקת תעודות המעמד האישי נוכל להגיש בקשה לדרכון רומני. 2. במידה והאזרחות לא "אבדה": נעבור מיד לשלב בו מנפיקים את תעודות המעמד האישי ונגיש את הלקוח לבקשת דרכון רומני בקונסוליה.

מה נותן דרכון רומני?

אזרח רומני הוא אזרח אירופאי, וככזה הוא זכאי לזכויות אזרחיות ב-27 המדינות המשתייכות לאיחוד האירופי. משמע, הוא יכול ללמוד, לעבוד ולגור בכל אחת ממדינות האיחוד. בנוסף, אזרח אירופאי נע בחופשיות בתוך אירופה וברחבי העולם.

איך מאריכים תוקף של דרכון רומני?

תוקפו של הדרכון הרומני הינו 10 שנים. יש לקבוע תור בקונסוליה ולהצטייד בתעודות המקוריות של המבקש/ת, וכן בדרכון שתוקפו פג.

האם ניתן לקבל את האזרחות הרומנית גם ללא המסמכים הדרושים?

במקרה שאין למבקשים תעודת לידה רומנית של "המזכה", ואם גם אנחנו לא הצלחנו לאתר את תעודת הלידה, לא נוכל להמשיך בתהליך. ללא תעודה זו, לא ניתן להוכיח כי האדם המזכה אכן נולד ברומניה. מסמכים נוספים כמו תעודות נישואין ותעודות המעידות על שינוי שם (אם שונה), יכולים גם הם להוות בעיה במקרה שלא יימצאו.

מה תוקפו של דרכון רומני?

תוקף הדרכון הרומני הינו עשר שנים.

מה קורה כאשר לא מקבלים אישור לבקשת הדרכון הרומני?

כעבור שנה מחלוף הגשת הבקשה, במידה והלקוח טרם קיבל את האישור לבקשת האזרחות שלו - נפנה אותו למערכת אינטרנטית של הקונסוליה שבה ניתן לברר על השלב בו בקשתו נמצאת. כמו כן, חשוב לציין כי עורכי הדין שלנו לא נתקלו במצב שבו לקוח הגיש את המסמכים הדרושים ולמרות זאת לא קיבל אישור לבקשת האזרחות, שכן לו הייתה בעיה כלשהי בקבלת האזרחות - לא היינו יכולים להגיש את התיקים בקונסוליה מלכתחילה (למשל, עבר פלילי).

מהם הגורמים שיכולים למנוע זכאות לאזרחות רומנית?

במידה וקיים עבר פלילי, לא ניתן להגיש בקשה לקבלת אזרחות ודרכון רומנים. כמו כן, אם הגורם ה"מזכה" נולד לפני יותר מ-100 שנה, ואין בידי הלקוח תעודת לידה של המזכה, לא נוכל לטפל במקרה מאחר ומסמכים כה ישנים לא נשמרים בארכיונים ברומניה.